Kalender
Volledige kalender

Nieuws

We gaan weer beginnen: de maatregelen

We gaan weer beginnen: de maatregelen
Vanwege het Coronavirus (COVID-19) hebben we enkele weken niet kunnen zwemmen en zijn ook andere activiteiten afgelast. Nu is het weer mogelijk de lessen te hervatten. Het wordt wel anders dan we gewend zijn, want maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus zijn nog steeds nodig. In dit bericht worden de maatregelen beschreven. Alle leden hebben daarover inmiddels ook bericht gehad via de mail. ProtocolOp basis van het door de samenwerkende partijen in de zwembadbranche opgestelde protocol Verantwoord Zwemmen (versie 1.1) hebben wij een eigen Protocol Zwemlessen (COVID-19) opgesteld. Hierna worden de maatregelen uit ons protocol beschreven. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de veiligheid van onze leden, hun ouders/verzorgers en onze instructeurs te waarborgen. Een pdf-bestand van ons protocol en het protocol Verantwoord Zwemmen zijn onderaan dit bericht te downloaden. Zaken voorafLeden (12+), ouders/verzorgens en kader dienen alle op de hoogte te zijn van het Protocol Verantwoord Zwemmen, het Protocol Zwemlessen (COVID-19) en de RIVM richtlijnen.Eenieder die zich niet houdt aan de protocollen, RIVM-richtlijnen en gemaakte afspraken kan de toegang tot het zwembad ontzegd worden.Blijf thuis als jij of iemand waarmee je contact hebt gehad ziek is. (getetaileerde regels hiervoor zijn te vinden in het Protocol Verantwoord Zwemmen)De lestijden zijn aangepast. Kijk goed naar het schema onder het kopje “Tijdens de zwemlessen” om te zien hoe laat je op het zwembad moet zijn. Dit hebben we gedaan om ons aan de regels en richtlijnen te kunnen houden die betrekking hebben op de verschillende leeftijds- en doelgroepen.Er vindt bij het binnenkomen van het zwembad een toegangscontrole plaats, waardoor mensen die ziek zijn of symptomen vertonen de toegang tot het bad geweigerd kan worden.Er wordt een presentielijst bijgehouden wie er in het bad aanwezig is vanwege de geldende COVID-19 maatregelen.Voordat je thuis weg gaatDoe thuis je zwemkleding al aan. We zwemmen tijdens deze periode alleen met zwemkleding, dus geen “met kleding aan lessen”.Zorg dat je thuis naar de WC bent geweest. Er is een WC op het zwembad maar in verband met de hygiëne proberen we het gebruik hiervan zo veel als mogelijk te beperken.Neem een tas mee die groot genoeg is om al je kleren in te doen bij aankomst op het zwembad. Het gaat hier dan om de bovenkleding, schoenen en een eventuele jas. De tassen worden meegenomen het zwembad in en blijven niet achter in de kleedlokalen.Bij aankomst bij het zwembadLeden komen alleen en hebben hun zwemkleding al aan (onder hun gewone kleding).Ouders mogen het zwembad niet in en kunnen tijdens deze periode geen gebruik maken van de kantine.De 'normale' hoofdingang van het zwembad wordt gebruikt om de leden binnen te laten (zie rode pijl afbeelding hieronder)Kom niet eerder naar het zwembad dan aangeven voor jouw lesuur. De deuren zullen op andere tijden gesloten zijn.Bij binnenkomst van het zwembad worden de leden opgevangen door een kaderlid en kan iedereen zijn bovenkleding uitdoen in lokaal 1.De bovenkleding, schoenen en jas worden in de tas gedaan en meegenomen het zwembad in. Daar worden deze op de aangewezen plaats neergezet.Ingang zwembad Tijdens de zwemlessenDe maatregelen tijdens de lessen verschillen per leeftijds- en doelgroep. Hieronder staat perleeftijds- en doelgroep uitgelegd hoe de lessen eruit zullen zien.Leden t/m 12 jaar (maandag en dinsdag 1e uur) De lessen beginnen om 19:00 uur en duren tot 20:00 uur. (5 min van te voren aanwezig zijn)De voordeur is geopened van 18:45 tot 18:55. Hierna is het niet meer mogelijk het zwembad binnen te komen.De leden krijgen les in hun eigen groep op maandag en dinsdag zoals ze gewend zijn.Alle 3 de banen van het zwembad zullen in gebruik zijn.Baan 1 & 3 starten in het diepe, baan 2 in het ondiepe gedeelte.De Instructeur houdt altijd 1,5m afstand tot de leden.Vrijzwemmen is van 19:45 to 20:00 in het pierenbad. (Dit is verplicht i.v.m. het binnenkomen van de volgende groep en het scheiden van de leden).Leden van 13+ (Dinsdag 2e uur)De lessen beginnen om 19:45 uur en duren tot 20:30 uur.De voordeur is geopend van 19:30 tot 19:40. Hierna is het niet meer mogelijk het zwembadbinnen te komen.13+ leden die normaal op het 1e uur zwemmen, zwemmen nu op dinsdag het 2e uur.Het complete bad wordt gebruikt om een gezamenlijke les te houden.We zullen aangepaste lessen geven waarbij contact wordt vermeden. Er zal dus meer gezwommen worden dan normaal.In de plaats van banen zullen we in rondjes door het bad zwemmen. Inhalen is hierbij niet toegestaan. In de illustratie hieronder wordt weergegeven hoe dit eruit zal zien.Iedereen houdt 1,5m afstand van elkaar in het water en op de kant.Baanindeling leden 13+ Recreanten (dinsdag 3e uur)Er kan gezwommen worden op dinsdag van 20:30 – 21:00De voordeur is geopend van 20:15 tot 20:25. Hierna is het niet meer mogelijk het zwembad binnen te komen.In de plaats van banen zullen we in rondjes door het bad zwemmen. Inhalen is hierbij niet toegestaan. In de illustratie hieronder wordt weergegeven hoe dit eruit zal zien.Iedereen houdt 1,5m afstand van elkaar in het water en op de kant.Baanindeling recreanten Kaderleden (dinsdag 21.00 tot 21.30 uur)Er kan gezwommen worden op dinsdag van 21:00 – 21:30Er wordt vanuit gegaan dat al het kader inmiddels binnen is. Bij latere binnenkomst telefonisch contact op nemen met de TRB mobiel. Er zal dan iemand de deur open komen doen.In de plaats van banen zullen we in rondjes door het bad zwemmen. Inhalen is hierbij niet toegestaan. In de illustratie hieronder word weergegeven hoe dit eruit zal zien.Iedereen houdt 1,5m afstand van elkaar in het water en op de kant.Baanindeling kader Na de zwemlesAan het einde van de les dient iedereen het bad zo snel als mogelijk te verlaten. Dit doen we om het aantal mensen binnen het gebouw zoveel als mogelijk te beperken.Na de les pakken de leden hun spullen in het bad en nemen die mee naar de aangewezen kleedruimtes om zich om te kleden.Dag/lesuurLokaal 1Lokaal 2Lokaal 3Lokaal 4Maandag 1e uur | 19:00-20:00 uur-JongensMeisjesMeisjesDinsdag 1e uur | 19:00-20:00 uur-JongensJongensMeisjesDinsdag 2e uur | 19:45-20:30 uurJongensJongensMeisjesMeisjesDinsdag 3e uur | 20:30-21:00 uurHerenHerenDamesDamesDe kleedruimtes zijn onderverdeeld in vakken waardoor er 1,5m afstand bewaard kan worden tijdens het omkleden.Er kan op het zwembad niet gedoucht worden.Na het omkleden gaat iedereen direct naar buiten door de achteruitgang (zie blauwe pijl afbeelding hieronder).Ouders/verzorgens worden verzocht om buiten te wachten.We verzoeken ouders om buiten aan de zijkant van het zwembad te parkeren zodat niet iedereen weer naar de voorkant van het bad hoeft te lopen.Ingang zwembad Kaderbezetting en takenVan het kader wordt verwacht dat zij zich zullen houden aan en toezien op het naleven van alle hierboven genoemde afspraken en protocollen. De volgende richtlijnen zijn aanvullend voor het kaderDoe thuis je instructeurskleding al aan.Wanneer je het bad binnenkomt, loop je direct door naar de kantine. Daar kun je eventuele overkleding uitdoen en je tas, schoenen en jas achterlaten.Je kunt dan het bad binnengaan door de deur van de kantine naar het bad. Hierdoor vermijden we contact met de leden zoveel als mogelijk.Zorg dat je op tijd aanwezig bent. In het schema hieronder staan de tijden waarop je verwacht wordt aanwezig te zijn als je lesgeeft in het betreffende uur.Dag/lesuurBinnenkomstMaandag 1e uur | 19:00-20:00 uur18:45-18:55 uurDinsdag 1e uur | 19:00-20:00 uur18:45-18:55 uurDinsdag 2e uur | 19:45-20:30 uur19:30-19:40 uurLater (op basis van uitzondering)Bel de TRB mobielLet er ten alle tijdens op dat je 1,5m afstand houdt van de leden en de overige kaderleden. We hebben hiervoor tijdens de lessen maatregelen genomen, maar denk hier ook aan buiten het lesgeven in contactmomenten met elkaar.Toezicht op het deurbeleid wordt uitgevoerd volgens het navolgende schema. Maandag18:45-19:00 uurJoostMaandagSluitenErwinDinsdag18:45-19:00 uurErwinDinsdag19:30-19:45 uurDaanDinsdag20:15-20:30 uurErwinDinsdag20:45-21:00 uurErwinDinsdagSluitenErwin/Daan       Corona-verantwoordelijk binnen de Tegelse Reddingsbrigade is het BestuurDaan Rutten, Joost Lemmen en Erwin Hofman DownloadsProtocol Zwemlessen (COVID-19) Tegelse ReddingsbrigadeProtocol Verantwoord Zwemmen (versie 1.1) Zwembadbranche

[Update 1-4] Grote Clubactie 2019

[Update 1-4] Grote Clubactie 2019
Ook in 2019 hebben wij weer meegedaan aan de jaarlijkse Grote Clubactie. De leden hebben zich ingezet met als doel de jaarlijkse uitjes en zijn weer deur aan deur gegaan om mensen te vragen om lootjes te kopen van de clubactie. Van ieder gekocht lot gaat ongeveer €2,40 naar de Tegelse Reddingsbrigade. In totaal hebben we een mooi bedrag van €743,90 opgehaald! Dank aan allen die meegeholpen hebben met het verkopen van de lootjes. Zoals gebruikelijk doen we, tevens als extra motivatie, een prijs voor de top 3 van leden die de meeste loten verkocht hebben. Dit jaar bestond de top 3 uit Karin met 105 loten, Amber met 42 loten en Camiel met 35 loten.  Na het grote succes van vorig jaar zullen we ook dit jaar weer mee doen aan de Grote Clubactie. Op maandag 9 en dinsdag 10 september zullen wij de lotenboekjes voor de Grote Clubactie uitdelen aan de leden. Let op: er mag niet eerder verkocht worden dan zaterdag 14 september.  De bedoeling is dat iedereen langs de deuren gaat of ouders, grootouders en andere kennissen vraagt. Elk lot kost 3 euro waarvan 2,40 euro rechtstreeks naar onze club gaat. Met dit geld willen we een leuke activiteit organiseren voor de (jeugd)leden. De drie leden die meeste loten verkopen krijgen weer een leuke prijs van ons. Iedereen krijgt een boekje mee. Als iemand een lot of loten wil kopen, dan graag alle gegevens laten invullen. Het gaat hierbij om een eenmalige machtiging. De lotnummer(s) staan daarna op het bankafschrift. Iedere verkoper kijkt goed of alles is ingevuld. Als het bankrekeningnummer, vinkje 18 jaar en ouder, datum en handtekening ontbreken, kan dit niet ingevoerd worden en levert het de vereniging niks op en kan de koper niet meedoen aan de loterij.Graag zouden we alle boekjes weer op 4 en 5 november terug zien waarin voor minimaal 1 lot de gegevens zijn ingevuld. Is het boekje vol en wil je een nieuw boekje? Geen probleem! Lever het volle boekje in en dan krijg je een nieuw.Mocht je langs de deuren lopen en de mensen niet thuis zijn kun je deze in de brievenbus duwen. Schrijf op de achterkant hier jou naam en als verening "Tegelse Reddingsbrigade''                      Iedereen die 20 loten of meer verkoopt krijgt een voucher voor een 2de kaartje gratis bij: SnowWorld, Krazy Kangaroo, Bobbejaanland, Optisport en bij Masita.com het de 2de artikel gratis. Lees de actievoorwaarden op de voucher of op https://clubactie.nl/20-loten-voucher.htmlDeze voucher zullen jullie krijgen jullie op het zwembad. Ook is er een kidsclubpagina van de grote clubactie. Daar kun jij je inschrijven om mee te doen voor een landelijke wedstrijd wie de meeste loten verkoopt. Hier zijn mooie prijzen mee te winnen. https://clubactie.nl/Kidsverkoopwedstrijd

Aankoop vlet

Aankoop vlet
Zoals mogelijk bekend is er vorig jaar besloten dat sommige regio's hun boot zouden moeten inleveren en de bewaking door de brandweer gedaan zou worden. Afhankelijk van de kleur van de regio hield dit in dat sommige Reddingsbrigades hun boot moesten inleveren, zo ook de Tegelse Reddingsbrigade. Aangezien wij, ook na overleg met leden, deze boot toch als een belangrijk iets zien, hebben wij ons ingezet om deze boot toch te behouden. Sommige bewakingen zouden niet meer gedaan kunnen worden zonder de boot, denk hierbij bijvoorbeeld aan het Long Cours Weekend, bewaking bij intocht Sinterklaas enz. Tevens hebben we de boot bij promoties ingezet en de meevaardag die ook door de leden als zeer leuk bevonden was. Veel tijd heeft in het lobbyen met Reddingsbrigade Nederland en de gemeentes gezeten. Wij hebben de boot uiteindelijk overgenomen van Reddingsbrigade Nederland en hebben een bijdrage gekregen van de gemeentes. Het was geen makkelijke strijd, maar wij danken iedereen die mee heeft gewerkt zodat de boot nu voor de Tegelse Reddingsbrigade behouden is.


Bericht 1 t/m 3 van de 921 2 3 4 5 6 7 ... 31 »