Kalender
Momenteel is de kalender leeg

Algemene Leden Vergadering (ALV)

17 Januari 2020

Terug

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Vrijdag 17 januari was de jaarlijkse ALV bij Quarte Brass. Na de opening door de voorzitter om 20:00 uur hebben wij het jaar 2019 doorlopen en de belangrijkste zaken aangestipt, zoals ledenaantal, de bewakingen van afgelopen jaar, acties welke uitgevoerd zijn en is de begroting voor 2020 behandeld. De contributie is voor dit jaar gelijk gebleven aan 2019 te weten 65 euro per halfjaar. Ook hebben we de belangrijkste zaken aangegeven omtrent een veilig sportklimaat en wat wij als vereniging hieraan doen. Aan het einde hebben we het aanwezige kader een bedankje gegeven, zonder jullie inzet geen TRB. Daarom nogmaals bedankt! Voor volgend jaar willen we de ALV op 15 januari 2021 houden, zet deze datum vast in je agenda.


Terug