Kalender
Momenteel is de kalender leeg

We gaan weer beginnen: de maatregelen

16 Mei 2020

Terug

We gaan weer beginnen: de maatregelen

Vanwege het Coronavirus (COVID-19) hebben we enkele weken niet kunnen zwemmen en zijn ook andere activiteiten afgelast. Nu is het weer mogelijk de lessen te hervatten. Het wordt wel anders dan we gewend zijn, want maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het virus zijn nog steeds nodig. In dit bericht worden de maatregelen beschreven. Alle leden hebben daarover inmiddels ook bericht gehad via de mail.

 

Protocol

Op basis van het door de samenwerkende partijen in de zwembadbranche opgestelde protocol Verantwoord Zwemmen (versie 1.1) hebben wij een eigen Protocol Zwemlessen (COVID-19) opgesteld. Hierna worden de maatregelen uit ons protocol beschreven. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de veiligheid van onze leden, hun ouders/verzorgers en onze instructeurs te waarborgen. Een pdf-bestand van ons protocol en het protocol Verantwoord Zwemmen zijn onderaan dit bericht te downloaden.

 

Zaken vooraf

 • Leden (12+), ouders/verzorgens en kader dienen alle op de hoogte te zijn van het Protocol Verantwoord Zwemmen, het Protocol Zwemlessen (COVID-19) en de RIVM richtlijnen.
 • Eenieder die zich niet houdt aan de protocollen, RIVM-richtlijnen en gemaakte afspraken kan de toegang tot het zwembad ontzegd worden.
 • Blijf thuis als jij of iemand waarmee je contact hebt gehad ziek is. (getetaileerde regels hiervoor zijn te vinden in het Protocol Verantwoord Zwemmen)
 • De lestijden zijn aangepast. Kijk goed naar het schema onder het kopje “Tijdens de zwemlessen” om te zien hoe laat je op het zwembad moet zijn. Dit hebben we gedaan om ons aan de regels en richtlijnen te kunnen houden die betrekking hebben op de verschillende leeftijds- en doelgroepen.
 • Er vindt bij het binnenkomen van het zwembad een toegangscontrole plaats, waardoor mensen die ziek zijn of symptomen vertonen de toegang tot het bad geweigerd kan worden.
 • Er wordt een presentielijst bijgehouden wie er in het bad aanwezig is vanwege de geldende COVID-19 maatregelen.

Voordat je thuis weg gaat

 • Doe thuis je zwemkleding al aan. We zwemmen tijdens deze periode alleen met zwemkleding, dus geen “met kleding aan lessen”.
 • Zorg dat je thuis naar de WC bent geweest. Er is een WC op het zwembad maar in verband met de hygiëne proberen we het gebruik hiervan zo veel als mogelijk te beperken.
 • Neem een tas mee die groot genoeg is om al je kleren in te doen bij aankomst op het zwembad. Het gaat hier dan om de bovenkleding, schoenen en een eventuele jas. De tassen worden meegenomen het zwembad in en blijven niet achter in de kleedlokalen.

Bij aankomst bij het zwembad

 • Leden komen alleen en hebben hun zwemkleding al aan (onder hun gewone kleding).
 • Ouders mogen het zwembad niet in en kunnen tijdens deze periode geen gebruik maken van de kantine.
 • De 'normale' hoofdingang van het zwembad wordt gebruikt om de leden binnen te laten (zie rode pijl afbeelding hieronder)
 • Kom niet eerder naar het zwembad dan aangeven voor jouw lesuur. De deuren zullen op andere tijden gesloten zijn.
 • Bij binnenkomst van het zwembad worden de leden opgevangen door een kaderlid en kan iedereen zijn bovenkleding uitdoen in lokaal 1.
 • De bovenkleding, schoenen en jas worden in de tas gedaan en meegenomen het zwembad in. Daar worden deze op de aangewezen plaats neergezet.

Ingang zwembad

 

Tijdens de zwemlessen

De maatregelen tijdens de lessen verschillen per leeftijds- en doelgroep. Hieronder staat per
leeftijds- en doelgroep uitgelegd hoe de lessen eruit zullen zien.


Leden t/m 12 jaar (maandag en dinsdag 1e uur)

 •  De lessen beginnen om 19:00 uur en duren tot 20:00 uur. (5 min van te voren aanwezig zijn)
 • De voordeur is geopened van 18:45 tot 18:55. Hierna is het niet meer mogelijk het zwembad binnen te komen.
 • De leden krijgen les in hun eigen groep op maandag en dinsdag zoals ze gewend zijn.
 • Alle 3 de banen van het zwembad zullen in gebruik zijn.
 • Baan 1 & 3 starten in het diepe, baan 2 in het ondiepe gedeelte.
 • De Instructeur houdt altijd 1,5m afstand tot de leden.
 • Vrijzwemmen is van 19:45 to 20:00 in het pierenbad. (Dit is verplicht i.v.m. het binnenkomen van de volgende groep en het scheiden van de leden).

Leden van 13+ (Dinsdag 2e uur)

 • De lessen beginnen om 19:45 uur en duren tot 20:30 uur.
 • De voordeur is geopend van 19:30 tot 19:40. Hierna is het niet meer mogelijk het zwembad
 • binnen te komen.
 • 13+ leden die normaal op het 1e uur zwemmen, zwemmen nu op dinsdag het 2e uur.
 • Het complete bad wordt gebruikt om een gezamenlijke les te houden.
 • We zullen aangepaste lessen geven waarbij contact wordt vermeden. Er zal dus meer gezwommen worden dan normaal.
 • In de plaats van banen zullen we in rondjes door het bad zwemmen. Inhalen is hierbij niet toegestaan. In de illustratie hieronder wordt weergegeven hoe dit eruit zal zien.
 • Iedereen houdt 1,5m afstand van elkaar in het water en op de kant.

Baanindeling leden 13+

 

Recreanten (dinsdag 3e uur)

 • Er kan gezwommen worden op dinsdag van 20:30 – 21:00
 • De voordeur is geopend van 20:15 tot 20:25. Hierna is het niet meer mogelijk het zwembad binnen te komen.
 • In de plaats van banen zullen we in rondjes door het bad zwemmen. Inhalen is hierbij niet toegestaan. In de illustratie hieronder wordt weergegeven hoe dit eruit zal zien.
 • Iedereen houdt 1,5m afstand van elkaar in het water en op de kant.

Baanindeling recreanten

 

Kaderleden (dinsdag 21.00 tot 21.30 uur)

 • Er kan gezwommen worden op dinsdag van 21:00 – 21:30
 • Er wordt vanuit gegaan dat al het kader inmiddels binnen is. Bij latere binnenkomst telefonisch contact op nemen met de TRB mobiel. Er zal dan iemand de deur open komen doen.
 • In de plaats van banen zullen we in rondjes door het bad zwemmen. Inhalen is hierbij niet toegestaan. In de illustratie hieronder word weergegeven hoe dit eruit zal zien.
 • Iedereen houdt 1,5m afstand van elkaar in het water en op de kant.

Baanindeling kader

 

Na de zwemles

 • Aan het einde van de les dient iedereen het bad zo snel als mogelijk te verlaten. Dit doen we om het aantal mensen binnen het gebouw zoveel als mogelijk te beperken.
 • Na de les pakken de leden hun spullen in het bad en nemen die mee naar de aangewezen kleedruimtes om zich om te kleden.
Dag/lesuurLokaal 1Lokaal 2Lokaal 3Lokaal 4
Maandag 1e uur | 19:00-20:00 uur-JongensMeisjesMeisjes
Dinsdag 1e uur | 19:00-20:00 uur-JongensJongensMeisjes
Dinsdag 2e uur | 19:45-20:30 uurJongensJongensMeisjesMeisjes
Dinsdag 3e uur | 20:30-21:00 uurHerenHerenDamesDames
 • De kleedruimtes zijn onderverdeeld in vakken waardoor er 1,5m afstand bewaard kan worden tijdens het omkleden.
 • Er kan op het zwembad niet gedoucht worden.
 • Na het omkleden gaat iedereen direct naar buiten door de achteruitgang (zie blauwe pijl afbeelding hieronder).
 • Ouders/verzorgens worden verzocht om buiten te wachten.
 • We verzoeken ouders om buiten aan de zijkant van het zwembad te parkeren zodat niet iedereen weer naar de voorkant van het bad hoeft te lopen.

Ingang zwembad

 

Kaderbezetting en taken

Van het kader wordt verwacht dat zij zich zullen houden aan en toezien op het naleven van alle hierboven genoemde afspraken en protocollen. De volgende richtlijnen zijn aanvullend voor het kader

 • Doe thuis je instructeurskleding al aan.
 • Wanneer je het bad binnenkomt, loop je direct door naar de kantine. Daar kun je eventuele overkleding uitdoen en je tas, schoenen en jas achterlaten.
 • Je kunt dan het bad binnengaan door de deur van de kantine naar het bad. Hierdoor vermijden we contact met de leden zoveel als mogelijk.
 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent. In het schema hieronder staan de tijden waarop je verwacht wordt aanwezig te zijn als je lesgeeft in het betreffende uur.
Dag/lesuurBinnenkomst
Maandag 1e uur | 19:00-20:00 uur18:45-18:55 uur
Dinsdag 1e uur | 19:00-20:00 uur18:45-18:55 uur
Dinsdag 2e uur | 19:45-20:30 uur19:30-19:40 uur
Later (op basis van uitzondering)Bel de TRB mobiel
 • Let er ten alle tijdens op dat je 1,5m afstand houdt van de leden en de overige kaderleden. We hebben hiervoor tijdens de lessen maatregelen genomen, maar denk hier ook aan buiten het lesgeven in contactmomenten met elkaar.
 • Toezicht op het deurbeleid wordt uitgevoerd volgens het navolgende schema.

 

Maandag18:45-19:00 uurJoost
MaandagSluitenErwin
Dinsdag18:45-19:00 uurErwin
Dinsdag19:30-19:45 uurDaan
Dinsdag20:15-20:30 uurErwin
Dinsdag20:45-21:00 uurErwin
DinsdagSluitenErwin/Daan


 

 

 

 

 

 

 

Corona-verantwoordelijk binnen de Tegelse Reddingsbrigade is het Bestuur
Daan Rutten, Joost Lemmen en Erwin Hofman

 

Downloads

Protocol Zwemlessen (COVID-19) Tegelse Reddingsbrigade

Protocol Verantwoord Zwemmen (versie 1.1) Zwembadbranche


  Terug